Over het Vrouwenkabinet

Het Vrouwenkabinet is een “netwerkclub”. De vereniging bestaat uit maatschappelijk actieve vrouwen met een zelfstandig beroep, een leidinggevende functie dan wel een hoger management functie in de leeftijdscategorie van 27 tot 67 jaar. De maximale grootte is 25 leden. Zij zijn afkomstig uit allerlei beroepscategorieën, van bedrijfsleven tot non-profit instellingen in de noordelijke regio. Door uitwisseling van kennis, ervaring en persoonlijke ideeën willen zij hun eigen denkbeelden zowel op persoonlijk als op zakelijk vlak verder inhoud geven. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling in zowel leeftijd als beroepsgroep.

Doelstelling

De doelstelling van het Vrouwenkabinet is het op informele wijze met elkaar in contact komen en praten over wat ons zoal professioneel en maatschappelijk bezighoudt. Dit doen wij door middel van het organiseren van verschillende informele, informatieve en ondersteunende activiteiten, zoals sociale bijeenkomsten, (bedrijfs-) presentaties, discussie- en netwerkbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vallen (vrijwel) altijd op de tweede dinsdag van de maand.

Lid worden

Lid worden kan niet zomaar. Dit kan enkel en alleen door voorgedragen worden door een van de bestaande leden.
Ieder lid kan een aspirant-lid voordragen. Beroep, leeftijd en adresgegevens worden voorafgaand aan een bijeenkomst doorgegeven aan de secretaris. Aspirant-leden worden  3x uitgenodigd om aanwezig te zijn. Dit is een wederzijdse proeftijd. Na de proefperiode wordt zowel door de Vereniging als door het aspirant-lid besloten of tot lidmaatschap wordt overgegaan.

Commissies

Binnen de vereniging zijn er diverse commissies die verantwoordelijk zijn voor het dragen en uitvoeren van de taken die bij deze commissie horen. Voorbeelden van de commissies zijn o.a. kascommissie, goede doelen commissie en website commissie. Ieder lid kan zichzelf voordragen als commissie lid, mits er een opening is ontstaan.